Tích hợp máy quét mã vạch, máy in hoá đơn, két tiền, máy in mã vạch …