Biến khách vãng lai thành khách thân thiết nhờ hiểu được thói quen mua hàng, chăm sóc tốt hơn.