Kiểm soát tồn kho chặt chẽ, giảm thất thoát.
Nhập kho, làm giá và in nhãn mác tiện lợi, bán hàng được ngay. Biết được hàng nào bán chạy, hàng nào nên ngừng